Skip to content

„Prawdziwy skarb” – spektakl profilaktyczny

W piątek 18.01.2019 r. dzieci z najmłodszych klas mogły obejrzeć spektakl teatralny  o charakterze profilaktycznym pt: "Prawdziwy skarb". Aktorzy z Impresariatu Artystycznego "INSPIRACJA" z Krakowa zaprezentowali uczniom w sposób artystyczny jak radzić sobie w sytuacjach trudnych, jak rozwiązywać konflikty, kształtować poczucie własnej wartości oraz jak nawiązywać i poprawiać relacje między rówieśnikami. Dzieci z zainteresowaniem śledziły przebieg całego spektaklu, który przekonał ich, że przyjaźń musi opierać się na wzajemnej życzliwości, szczerości i zaufaniu. Żywa reakcja maluchów wyrażana słowem, gestem, a nawet okrzykami, oraz gromkie brawa na koniec przedstawienia świadczą, że spektakl ten bardzo wszystkim się podobał.