Skip to content

Wycieczka w Góry Świętokrzyskie

W dniach 28-29 maja uczniowie klas III-IV wyjechali na dwudniową wycieczkę w Góry Świętokrzyskie. Odwiedzili Krzemionki Opatowskie, Kielce, Chęciny, Święty Krzyż i Świętą Katarzynę, Nową Słupię i Ujazd (zamek Krzyżtopór).