Skip to content

Warsztaty ekologiczne

Uczniowie klasy VII wzięli udział w warsztatach, które odbyły się w ramach  projektu ekologicznego, współfinansowanego przez Gminę Jastków oraz WFOŚiGW. Celem zajęć było zbadanie stanu czystości Ciemięgi. Uczniowie, pod opieką nauczyciela, pobrali próbki wody, a następnie zbadali wybrane parametry. Określono wartość pH wody oraz zawartość azotynów, azotanów oraz fosforanów w pobranej wodzie.

Uczniowie bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyli w warsztatach, poprzez wykonywanie badań samodzielnie oceniali stan środowiska naturalnego, stając się na ten czas ekologami.

Agnieszka Reszka