Skip to content

Akademia z okazji Święta Konstytucji

27 kwietnia odbyła się akademia upamiętniająca uchwalenie Konstytucji 3 maja przygotowana przez panie Beatę Madej, Martę Duk i Marię Szkutnik wraz z uczniami klas V-VI. Przypomniano okoliczności towarzyszące uchwaleniu ustawy zasadniczej
z 1791 roku oraz rolę, jaką odegrała. Uczniowie mogli zapoznać się z obrazem Matejki "Konstytucja 3 Maja 1791 roku". Ważnym akcentem było nawiązanie do Dnia Flagi, który przypada 2 maja.