Skip to content

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Snopkowie przypomina o konieczności potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej.