Skip to content

Pierwszy dzień wiosny

21 marca powitaliśmy wiosnę - choć za oknami śnieg. Ale przebiśniegi kwitną, przyleciały szpaki, gwiżdżą kosy - wiosna! Akurat w środę pojawił się nawet pierwszy bocian (pierwszy w Snopkowie). Zaś uczniowie naszej szkoły witali wiosnę
na sportowo i na wesoło. Były konkursy o tematyce wiosenno - przyrodniczej, wyścigi rzędów, rozgrywki sportowe.

Maria Szkutnik

Klasy I-III

 

Klasy IV-VII