Skip to content

Wakacje w Poradni „Ruch – Relacja – Radość”

Serdecznie zapraszamy dzieci z klas 0 – III oraz młodzież z klas IV – VIII ze szkół objętych działaniem Poradni PP Nr 7 w Lublinie na bezpłatne, ogólnorozwojowe zajęcia grupowe w terminie 04.07.2022 r. - 08.07.2022 r. w godzinach 9.00 – 12.00. W programie przewidziane gry i zabawy, zajęcia artystyczne, relaksacyjne, ćwiczenia koncentracji i uwagi.

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i odesłanie do dnia 28.06.2022 r. karty zgłoszeniowej (w załączniku) na adres mailowy Poradni- ppp7wlublinie@powiat.lublin.pl  lub zgłoszenie telefoniczne pod nr 81 5328078.
Ilość miejsc ograniczona.

Karta zgłoszeniowa Wakacje z Poradnią Ruch-Relacje-Radość

Pracownicy
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 7

w Lublinie

Skip to content