Skip to content

Egzamin na kartę rowerową

14 czerwca uczniowie klasy IV zdawali praktyczny egzamin na kartę rowerową, który jest drugą częścią tego egzaminu. Przed przystąpieniem do tej części egzaminu, uczniowie, musieli wykazać się teoretyczną wiedzą ze znajomości zasad ruchu drogowego. W części praktycznej prezentowali swoje umiejętności jazdy slalomem, sygnalizowania skrętu w prawą stronę, zatrzymania się przed znakiem STOP. Wszyscy uczestnicy egzaminu poradzili sobie z zadaniami bardzo dobrze i dzięki temu będą posiadaczami kart rowerowych.
Przypominamy, że karta rowerowa jest dokumentem, który uprawnia osoby w wieku 10-18 lat do uczestnictwa w ruchu drogowym. Jest to dokument potwierdzający, że jego posiadacz ma wiedzę i umiejętności  pozwalające mu bezpiecznie i rozsądnie uczestniczyć w ruchu drogowym.

Beata Madej, Agnieszka Reszka

Skip to content