Skip to content

Konsultacje społeczne w Urzędzie Gminy Jastków

W związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi dokumentu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030, w najbliższym czasie 10 maja w Jastkowie w godz. 12.00-14.00  w Urzędzie Gminy Jastków odbędzie się Spotkanie  dedykowane dla gmin: Jastków, Nałęczów, Wojciechów, Garbów

Celem spotkań konsultacyjnych  jest zebranie uwag i opinii do projektu Strategii, w celu wypracowania ostatecznej wersji dokument

W związku z powyższym prosimy Państwa o udział w spotkaniu oraz przedłożeniu uwag/opinii, pozwalających na wprowadzenie takich zapisów w Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030, które umożliwią dynamiczny rozwój Gminy Jastków oraz sięganie po środki zewnętrzne, niezbędne do realizacji kluczowych inwestycji w gminie.

Z poważaniem,
Anna Poterucha-Radomska

Koordynator ds. Realizacji Projektów Zewnętrznych
Urząd Gminy Jastków
ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków
tel. 81 50 22 225
www.jastkow.pl
Skip to content