Skip to content

Aktywny powrót do szkoły – WF z AWF

Od marca 2022r. uczniowie naszej szkoły (klasy IV-V), uczestniczą w drugiej
edycji zajęć programu Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Akademii Wychowania Fizycznego „WF z AWF – Aktywny powrót do szkoły”. Jego głównym celem jest poprawa oraz monitoring stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży po powrocie do zajęć stacjonarnych. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.
Poprzez ruch i sport uczymy się rywalizacji, a poznając jej smak rozwijamy
relacje międzyludzkie, poznajemy nowe wzorce zachowań, testujemy swoje
możliwości fizyczne i psychiczne, a przy tym wszystkim dobrze się bawimy.

Martyna Wiącek-Piwońska

Skip to content