Bezpieczny powrót do nauki w trybie stacjonarnym

Szanowni Państwo, 10 stycznia 2022 r. uczniowie wrócili do nauki w trybie stacjonarnym. Organizacja pracy w szkole odbywa się w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa zgodnie z komunikatem https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/powrot-uczniow-do-nauki-stacjonarnej-od-10-stycznia-2022-r ). Zapewnienie bezpieczeństwa – przy optymalnych warunkach nauki – oraz dbałość o zdrowie, w tym zdrowie psychiczne, to priorytetowe cele zarówno Ministra Edukacji i Nauki, … Czytaj dalej Bezpieczny powrót do nauki w trybie stacjonarnym