Skip to content

Bezpieczny powrót do nauki w trybie stacjonarnym

Szanowni Państwo,

10 stycznia 2022 r. uczniowie wrócili do nauki w trybie stacjonarnym. Organizacja pracy w szkole odbywa się w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa zgodnie z komunikatem https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/powrot-uczniow-do-nauki-stacjonarnej-od-10-stycznia-2022-r ).

Zapewnienie bezpieczeństwa – przy optymalnych warunkach nauki – oraz dbałość o zdrowie, w tym zdrowie psychiczne, to priorytetowe cele zarówno Ministra Edukacji i Nauki, jak i całego środowiska oświatowego.

Istotny wpływ na spowolnienie rozprzestrzeniania się choroby spowodowanej kolejnymi mutacjami koronawirusa ma:
·         przestrzeganie aktualnych przepisów prawa dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów;
·         stosowanie się do Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych;
·         aktualizacja i upowszechnienie wśród uczniów i rodziców wewnętrznego regulaminu lub procedur funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki, w tym realizacji zajęć pozalekcyjnych.

Przypominamy, że w szkole obowiązuje:

  • zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, a także ograniczenie gromadzenie się uczniów na terenie szkoły.
  • obowiązek noszenia maseczek w przestrzeniach wspólnych, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu, a uczniowie powinni ten obowiązek respektować.
  • dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły, jak też w salach lekcyjnych, a także istnieje możliwość pomiaru temperatury.

Przepisy prawne, wytyczne i rekomendacje:

Skip to content