Skip to content

Dzieci z grup zerowych naszej szkoły obchodziły Święto Niepodległości poprzez włączenie się w akcję MEN. 10 listopada o godzinie 11.11 uroczyście odśpiewały „Mazurka Dąbrowskiego”.
Hymnu Polski i właściwej postawy przy jego odśpiewaniu dzieci uczyły się pod okiem swoich Pań.
Dziękujemy im za wspaniałą postawę patriotyczną!

Monika Jarosz, Aneta Galant, Barbara Sagan

Kiedy? 10 listopada
O której? o 11.11
Gdzie? na lekcji on-line

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w kolejnej edycji akcji MEN „Szkoła do hymnu” i odśpiewania „Mazurka Dąbrowskiego” we wtorek, 10 listopada o godz. 11:11. W tym roku ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii proponujemy wspólne śpiewanie w danej klasie za pomocą komunikatorów i zaśpiewanie hymnu on-line.

Więcej na stronie MEN

KOMUNIKAT DYREKOTA SZKOŁY
W SPRAWIE REALIZACJI NAUCZANIA ZDALNEGO I OPIEKI
OD 9 LISTOPADA 2020R.

Szanowni Rodzice!

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty informuję, że:

 1. Zostało zawieszone nauczanie stacjonarne w klasach I- VIII do dnia 29 listopada 2020r.
 2. Uczniowie i nauczyciele realizują nauczanie w trybie zdalnym według tygodniowych planów nauczania poszczególnych klas. Możliwa jest niewielka zmiana godzin realizacji lekcji religii i języka angielskiego w klasach I-III ze względu na konieczność realizacji przez nauczycieli tych przedmiotów w oddziałach przedszkolnych w trybie stacjonarnym.
  O ewentualnych przesunięciach poinformują Państwa bezpośrednio wychowawcy klas.
 3. W trybie zdalnym lekcje będą się odbywały zgodnie z planem lekcji na platformie Teams (Office365) lub Zoom.
 4. Szkoła będzie mogła zorganizować działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I-III szkoły podstawowej. W związku z koniecznością zaplanowania takiej opieki proszę o zgłaszanie takich dzieci do wychowawców klas.
 5. Dla uczniów klasy VIII zorganizowane zostają w szkole konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne z przedmiotów egzaminacyjnych wg następującego harmonogramu:
  - Konsultacje z języka polskiego – piątki: 14.00 – 15.00
  - Konsultacje z języka angielskiego – wtorki: 15.00 – 16.00
  - Konsultacje z matematyki – czwartki: 15.00 – 16.00
 6. Na konkretne godziny konsultacji uczeń umawia się z nauczycielem, który je prowadzi.
 7. Konsultacje dla uczniów klasy VIII odbywają na zasadach ustalonych w marcu 2020 r. – z zachowaniem reżimu sanitarnego.
 8. Uczniowie korzystający z zajęć na terenie szkoły zostali na czas drogi do szkoły i domu wyłączeni z zakazu samodzielnego wychodzenia w godzinach: 8-16.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Informacje na stronie MEN

Dyrektor
Anna Ducin

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1389 z późn.zm.) wstrzymuje się do odwołania organizację konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2020/2021.

Nowy termin przekazywania przez Dyrektora szkoły listy zakwalifikowanych uczniów do etapu II oraz terminarz eliminacji etapu II i etapu III zostanie opublikowany po 9 listopada 2020 r. na stronie www.kuratorium.lublin.pl .

Info: KO w Lublinie

Serdecznie zapraszamy rodziców uczniów naszej szkoły
na zebrania, które odbędą się w dniach 03-05.11.2020 r.
Ze względów sanitarno-epidemiologicznych
zebrania odbędą się on-line:
3 listopada 2020 r. (wtorek) godz. 17.30 -
oddziały przedszkolne 0a i Ob oraz
klasy I-III,

4 listopada 2020 r. (środa) godz. 17.30 - klasy IV-VI,

5 listopada 2020 r. (czwartek) godz. 17.30 - klasy VII-VIII.

Serdecznie zapraszamy

Skip to content