Skip to content

17 września 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Snopkowie odbyła się uroczystość posadzenia Dębu Pamięci Tadeusza Zdzisława Wojciechowskiego.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. bł. Karoliny Kózkówny w Snopkowie. Z kościoła, w asyście pocztów sztandarowych, zaproszonych gości, harcerzy i przedstawicieli 21 Batalionu Lekkiej Piechoty, udaliśmy się do nowo utworzonego Szkolnego Miejsca Pamięci, gdzie nastąpiło posadzenie dębu, uroczyste odsłonięcie tablic upamiętniających Szarugowców oraz porucznika Tadeusza Zdzisława Wojciechowskiego, a także poświęcenie kamienia i Kapliczki Matki Boskiej.
Część artystyczna, przygotowana przez Jolantę Czubacką, Barbarę Sagan, Martę Duk i Olgę Majchrzak to prawdziwa lekcja historii. Bogata prezentacja, przepięknie odśpiewane piosenki i opowiedziane historie przez uczniów, a także dekoracje, budowały nastrój uroczystości. Wszyscy uczestnicy uroczystości mogli również obejrzeć Wystawę Katyńską eksponowaną w sali gimnastycznej.
Historie opowiedziane tego dnia pozostaną na długo w naszej pamięci.

PREZENTACJA FILMOWA

W związku z zapytaniami i uwagami Rodziców, Dyrektor Szkoły informuje, że:

  1. Karty zgłoszenia ucznia do świetlicy szkolnej należy składać na każdy nowy rok szkolny.
  2. Rodzice, którzy nie zgłosili dzieci do świetlicy szkolnej powinni złożyć KARTĘ ZGŁOSZENIA  najpóźniej do 7 września 2018 r. W przeciwnym wypadku szkoła nie ma możliwości zakwalifikowania ucznia do świetlicy.
  3. Przypominamy, że prawo korzystania ze świetlicy szkolnej mają uczniowie dowożeni autobusami szkolnymi oraz dzieci pracujących rodziców.
  4. Wszyscy uczniowie oczekujący na zajęcia dodatkowe są objęci opieką nauczycieli.
  5. Powstające na terenie szkoły Miejsce Pamięci jest finansowane spoza budżetu szkoły przez prywatnych sponsorów - między innymi: środowiska kombatanckie, księży.

30 sierpnia 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Jastkowie odbyła się uroczysta gala wręczenia stypendiów Wójta Gminy dla szczególnie uzdolnionych uczniów z Gminy Jastków. Wśród nich znalazł się również nasz uczeń Piotr Matyjaszek z kl. IVA (obecnie uczeń klasy VA). Gratulujemy Piotrkowi i życzymy dalszych sukcesów. 
O stypendium Wójta Gminy Jastków mogli ubiegać się uczniowie, którzy wyróżnili się w dwóch kategoriach: ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych osiągnęli średnią ocen w szkole podstawowej wynoszącą 5,5 oraz minimum bardzo dobrą ocenę z zachowania. Wyróżnieni zostali także ci, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty w kuratoryjnym konkursie przedmiotowym.